Carot e-Learning, học trực tuyến
Hanoi
Ba Dinh
Vietnam

Tài liệu

Tài liệu hay
9.000đ

Chủ đề : Thiết lập công thức phân tử chất hữu cơ , cân bằng ôxihóa – khử

Chủ đề : Thiết lập công thức phân tử chất hữu cơ , cân bằng ôxihóa – khử giúp các bạn tổng hợp và vận dụng kiến thức đã học một cách hiệu quả, nâng cao khả năng tính toán và xử lý bài tập một cách nhanh chóng, đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
19.000đ

Tóm tắt kiến thức Hoá học kì II

Tóm tắt kiến thức Hoá học kì II giúp các bạn tổng hợp và vận dụng kiến thức đã học một cách hiệu quả, nâng cao khả năng tính toán và xử lý bài tập một cách nhanh chóng, đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
19.000đ

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH giúp các bạn tổng hợp và vận dụng kiến thức đã học một cách hiệu quả, nâng cao khả năng tính toán và xử lý bài tập một cách nhanh chóng, đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
9.000đ

ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ

ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ giúp các bạn tổng hợp và vận dụng kiến thức đã học một cách hiệu quả, nâng cao khả năng tính toán và xử lý bài tập một cách nhanh chóng, đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
9.000đ

Tổng hợp lý thuyết este và một số dạng bài tập

Tổng hợp lý thuyết este và một số dạng bài tập giúp các bạn tổng hợp và vận dụng kiến thức đã học một cách hiệu quả, nâng cao khả năng tính toán và xử lý bài tập một cách nhanh chóng, đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017 – Đề 32- Có đáp án và lời giải chi tiết

-Đề thi tổng hợp các bài toán hay của các năm. -Các dạng bài tập, lời giải chi tiết, từ vận dụng thấp đến vận dụng cao . Tài liệu hay, sạch đẹp chỉ việc in
Miễn phí

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017 – Đề 31- Có đáp án và lời giải chi tiết

-Đề thi tổng hợp các bài toán hay của các năm. -Các dạng bài tập, lời giải chi tiết, từ vận dụng thấp đến vận dụng cao . Tài liệu hay, sạch đẹp chỉ việc in
Miễn phí

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017 – Đề 30- có đáp án và lời giải chi tiết

-Đề thi tổng hợp các bài toán hay của các năm. -Các dạng bài tập, lời giải chi tiết, từ vận dụng thấp đến vận dụng cao . Tài liệu hay, sạch đẹp chỉ việc in
Miễn phí

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017 – Đề 29- có đáp án và lời giải chi tiết

-Đề thi tổng hợp các bài toán hay của các năm. -Các dạng bài tập, lời giải chi tiết, từ vận dụng thấp đến vận dụng cao . Tài liệu hay, sạch đẹp chỉ việc in
Miễn phí

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017 – Đề 28- Có đáp án và lời giải chi tiết

-Đề thi tổng hợp các bài toán hay của các năm. -Các dạng bài tập, lời giải chi tiết, từ vận dụng thấp đến vận dụng cao . Tài liệu hay, sạch đẹp chỉ việc in
Miễn phí

Thuyết cấu tạo hoá học Hiện tượng đồng đẳng, đồng phân

Thuyết cấu tạo hoá học Hiện tượng đồng đẳng, đồng phân giúp các bạn tổng hợp và vận dụng kiến thức đã học một cách hiệu quả, nâng cao khả năng tính toán và xử lý bài tập một cách nhanh chóng, đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
9.000đ

Chủ đề : Thiết lập công thức phân tử chất hữu cơ , cân bằng ôxihóa – khử

Chủ đề : Thiết lập công thức phân tử chất hữu cơ , cân bằng ôxihóa – khử giúp các bạn tổng hợp và vận dụng kiến thức đã học một cách hiệu quả, nâng cao khả năng tính toán và xử lý bài tập một cách nhanh chóng, đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
19.000đ

Tóm tắt kiến thức Hoá học kì II

Tóm tắt kiến thức Hoá học kì II giúp các bạn tổng hợp và vận dụng kiến thức đã học một cách hiệu quả, nâng cao khả năng tính toán và xử lý bài tập một cách nhanh chóng, đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
19.000đ

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH giúp các bạn tổng hợp và vận dụng kiến thức đã học một cách hiệu quả, nâng cao khả năng tính toán và xử lý bài tập một cách nhanh chóng, đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 4 5 6

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 4 5 6 giúp các bạn tổng hợp và vận dụng kiến thức đã học một cách hiệu quả, nâng cao khả năng tính toán và xử lý bài tập một cách nhanh chóng, đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

Bài tập tiếng Anh lớp 9 Unit 10

Bài tập tiếng Anh lớp 9 Unit 10
Miễn phí

Bài tập tiếng Anh lớp 9 bổ trợ Unit 2

Bài tập tiếng Anh lớp 9 bổ trợ Unit 2
Miễn phí

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 9 thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông năm học 2015 - 2016

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 9 thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông năm học 2015 - 2016
Miễn phí

Bộ đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 9 huyện Hoài Nhơn, Bình Định năm học 2014 - 2015

Bộ đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 9 huyện Hoài Nhơn, Bình Định năm học 2014 - 2015
Miễn phí

Đề thi chọn học sinh giỏi môn tiếng Anh lớp 9 trường THCS Liên Châu, Hà Nội năm học 2015 - 2016

Đề thi chọn học sinh giỏi môn tiếng Anh lớp 9 trường THCS Liên Châu, Hà Nội năm học 2015 - 2016