Carot e-Learning, học trực tuyến
Hanoi
Ba Dinh
Vietnam

Tài liệu

Ôn tập lý thuyết về amin

...

Ôn tập lý thuyết về amin

Giá: Miễn phí

tài liệu hóa 12 phần lý thuyết gồm những ý quan trọng mà chúng ta cần nắm được xuyên suốt chương amin và aminoaxit.