Carot e-Learning, học trực tuyến
Hanoi
Ba Dinh
Vietnam

Tài liệu

Đề ôn tập và kiểm tra môn hóa có đáp án.

...

Đề ôn tập và kiểm tra môn hóa có đáp án.

Giá: Miễn phí

Bài tập hóa 12 bao gồm những câu hỏi từ dễ đến khó giúp tổng hợp lại kiến thức trong rất nhiều các dạng bài, nâng cao kĩ năng giải các bài tập trắc nghiệm trong thời gian ngắn. Chúc các bạn kì thi sắp tới đạt kết quả cao.