Carot e-Learning, học trực tuyến
Hanoi
Ba Dinh
Vietnam

Tài liệu

Các cách tìm công thức phân tử của các chất

...

Các cách tìm công thức phân tử của các chất

Giá: 9.000đ

tài liệu bao gồm 3 phương pháp tìm công thức phân tử của các chất. Giúp các bạn có thể làm bài tập một cách dễ dàng hơn.