Carot e-Learning, học trực tuyến
Hanoi
Ba Dinh
Vietnam

Tài liệu

...

Miễn phí

TÍNH ĐƠN ĐIỆU VÀ CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ

TÍNH ĐƠN ĐIỆU VÀ CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ giúp các bạn có thể tổng hợp được kiến thức học trên lớp một cách dễ dàng, giúp các bạn có được kĩ năng giải nhanh trong các bài toán trắc nghiệm qua đó giúp các bạn hoàn thành tốt những bài tập, bài kiểm tra, bài thi ở trên lớp. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

DẠNG ĐẠI SỐ VÀ CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP SỐ PHỨC

DẠNG ĐẠI SỐ VÀ CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP SỐ PHỨC giúp các bạn có thể tổng hợp được kiến thức học trên lớp một cách dễ dàng, giúp các bạn có được kĩ năng giải nhanh trong các bài toán trắc nghiệm qua đó giúp các bạn hoàn thành tốt những bài tập, bài kiểm tra, bài thi ở trên lớp. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

HỆ TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

HỆ TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN giúp các bạn có thể tổng hợp được kiến thức học trên lớp một cách dễ dàng, giúp các bạn có được kĩ năng giải nhanh trong các bài toán trắc nghiệm qua đó giúp các bạn hoàn thành tốt những bài tập, bài kiểm tra, bài thi ở trên lớp. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN - ỨNG DỤNG

NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN - ỨNG DỤNG giúp các bạn có thể tổng hợp được kiến thức học trên lớp một cách dễ dàng, giúp các bạn có được kĩ năng giải nhanh trong các bài toán trắc nghiệm qua đó giúp các bạn hoàn thành tốt những bài tập, bài kiểm tra, bài thi ở trên lớp. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ, HÀM SỐ LÔGARIT

HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ, HÀM SỐ LÔGARIT giúp các bạn có thể tổng hợp được kiến thức học trên lớp một cách dễ dàng, giúp các bạn có được kĩ năng giải nhanh trong các bài toán trắc nghiệm qua đó giúp các bạn hoàn thành tốt những bài tập, bài kiểm tra, bài thi ở trên lớp. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

Ôn tập lý thuyết về phương trình lượng giác và một số bài tập áp dụng

Ôn tập lý thuyết về phương trình lượng giác và một số bài tập áp dụng giúp các bạn tổng hợp và ôn tập lại những kiến thức mình đã học trên lớp và vận dụng một cách hiệu quả vào những bài tập đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

Ôn tập lý thuyết về hàm số lượng giác và một số câu hỏi ôn tập

Ôn tập lý thuyết về hàm số lượng giác và một số câu hỏi ôn tập giúp các bạn tổng hợp và ôn tập lại những kiến thức mình đã học trên lớp và vận dụng một cách hiệu quả vào những bài tập đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

350 câu hỏi trắc nghiệm lượng giác

350 câu hỏi trắc nghiệm lượng giác giúp các bạn tổng hợp và ôn tập lại những kiến thức mình đã học trên lớp và vận dụng một cách hiệu quả vào những bài tập đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

Một số bài tập trắc nghiệm về đạo hàm có đáp án

Một số bài tập trắc nghiệm về đạo hàm có đáp án giúp các bạn tổng hợp và ôn tập lại những kiến thức mình đã học trên lớp và vận dụng một cách hiệu quả vào những bài tập đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

Chương 4 giới hạn và một số câu hỏi ôn tập

Chương 4 giới hạn giúp các bạn tổng hợp và ôn tập lại những kiến thức mình đã học trên lớp và vận dụng một cách hiệu quả vào những bài tập đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

Dấu của tam thức bậc 2

Dấu của tam thức bậc 2 giúp các bạn tổng hợp và ôn tập lại những kiến thức mình đã học trên lớp và vận dụng một cách hiệu quả vào những bài tập đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

Tổng hợp lý thuyết về bất đẳng thức và một số bài tập áp dụng

Tổng hợp lý thuyết về bất đẳng thức và một số bài tập áp dụng giúp các bạn tổng hợp và ôn tập lại những kiến thức mình đã học trên lớp và vận dụng một cách hiệu quả vào những bài tập đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

ĐẠI CƯƠNG VỀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI CƯƠNG VỀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH giúp các bạn tổng hợp và ôn tập lại những kiến thức mình đã học trên lớp và vận dụng một cách hiệu quả vào những bài tập đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

Ôn tập tổng hợp chương 4

Ôn tập tổng hợp chương 4 giúp các bạn tổng hợp và vận dụng kiến thức đã học một cách hiệu quả, nâng cao khả năng tính toán và xử lý bài tập một cách nhanh chóng, đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

Ôn tập tổng hợp chương 3- Góc với đường tròn

Ôn tập tổng hợp chương 3- Góc với đường tròn giúp các bạn tổng hợp và vận dụng kiến thức đã học một cách hiệu quả, nâng cao khả năng tính toán và xử lý bài tập một cách nhanh chóng, đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

Tổng hợp lý thuyết và bài tập chương 2- Đường tròn

Tổng hợp lý thuyết và bài tập chương 2- Đường tròn giúp các bạn tổng hợp và vận dụng kiến thức đã học một cách hiệu quả, nâng cao khả năng tính toán và xử lý bài tập một cách nhanh chóng, đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

Tổng hợp lý thuyết và bài tập chương 1

Tổng hợp lý thuyết và bài tập chương 1 giúp các bạn tổng hợp và vận dụng kiến thức đã học một cách hiệu quả, nâng cao khả năng tính toán và xử lý bài tập một cách nhanh chóng, đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

Ôn tập tổng hợp chương 4- Phương trình bậc 2

Ôn tập tổng hợp chương 4- Phương trình bậc 2
Miễn phí

ĐỀ KIỂM TRA HK II TRƯỜNG TH HÒA HƯNG 3

ĐỀ KIỂM TRA HK II TRƯỜNG TH HÒA HƯNG 3 giúp các em ôn tập kiến thức được học trên lớp và nâng cao kĩ năng giải toán, giúp các em có thể hoàn thành các bài tập cũng như các kì thi thật tốt
Miễn phí

ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỮA HK II TRƯỜNG TH HÒA HƯNG 3

ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỮA HK II TRƯỜNG TH HÒA HƯNG 3 giúp các em ôn tập kiến thức được học trên lớp và nâng cao kĩ năng giải toán, giúp các em có thể hoàn thành các bài tập cũng như các kì thi thật tốt
Miễn phí

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II TRƯỜNG TH&THCS LÂM XUYÊN NĂM 2012

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II TRƯỜNG TH&THCS LÂM XUYÊN NĂM 2012 giúp các em ôn tập kiến thức được học trên lớp và nâng cao kĩ năng giải toán, giúp các em có thể hoàn thành các bài tập cũng như các kì thi thật tốt
Miễn phí

Đề thi kiểm tra giữa kì II Trường Tiểu học Sông Mây

Đề thi kiểm tra giữa kì II Trường Tiểu học Sông Mây giúp các em có thể ôn luyện tốt các dạng bài tập để có thể làm bài tập đạt kết quả tốt nhất trong đề có 78 bài tập từ dễ đến khó để các em có thể luyện tập tốt nhất. Chúc các em thành công
Miễn phí

KIỂM TRA CUỐI KÌ II Trường Tiểu học Quang Trung

KIỂM TRA CUỐI KÌ II Trường Tiểu học Quang Trung giúp các em có thể ôn luyện tốt các dạng bài tập để có thể làm bài tập đạt kết quả tốt nhất trong đề có 78 bài tập từ dễ đến khó để các em có thể luyện tập tốt nhất. Chúc các em thành công
Miễn phí

Ôn tập tổng hợp hình học không gian

Ôn tập tổng hợp hình học không gian giúp các bạn tổng hợp và vận dụng kiến thức đã học một cách hiệu quả, nâng cao khả năng tính toán và xử lý bài tập một cách nhanh chóng, đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

Ôn tập tổng hợp về tam giác đồng dạng

Ôn tập tổng hợp về tam giác đồng dạng giúp các bạn tổng hợp và vận dụng kiến thức đã học một cách hiệu quả, nâng cao khả năng tính toán và xử lý bài tập một cách nhanh chóng, đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

Ôn tập tổng hợp chương 2

Ôn tập tổng hợp chương 2 giúp các bạn tổng hợp và vận dụng kiến thức đã học một cách hiệu quả, nâng cao khả năng tính toán và xử lý bài tập một cách nhanh chóng, đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

Ôn tập tổng hợp chương 1

Ôn tập tổng hợp chương 1 giúp các bạn tổng hợp và vận dụng kiến thức đã học một cách hiệu quả, nâng cao khả năng tính toán và xử lý bài tập một cách nhanh chóng, đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

Ôn tập tổng hợp kiến thức chương 4

Ôn tập tổng hợp kiến thức chương 4 giúp các bạn tổng hợp và vận dụng kiến thức đã học một cách hiệu quả, nâng cao khả năng tính toán và xử lý bài tập một cách nhanh chóng, đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công