Carot e-Learning, học trực tuyến
Hanoi
Ba Dinh
Vietnam

Tài liệu

Miễn phí

HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ, HÀM SỐ LÔGARIT

HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ, HÀM SỐ LÔGARIT giúp các bạn có thể tổng hợp được kiến thức học trên lớp một cách dễ dàng, giúp các bạn có được kĩ năng giải nhanh trong các bài toán trắc nghiệm qua đó giúp các bạn hoàn thành tốt những bài tập, bài kiểm tra, bài thi ở trên lớp. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

THỂ TÍCH KHỐ I ĐA DIÊṆ

THỂ TÍCH KHỐ I ĐA DIÊṆ giúp các bạn có thể tổng hợp được kiến thức học trên lớp một cách dễ dàng, giúp các bạn có được kĩ năng giải nhanh trong các bài toán trắc nghiệm qua đó giúp các bạn hoàn thành tốt những bài tập, bài kiểm tra, bài thi ở trên lớp. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

QUY TẮC ĐẾM – HOÁN VỊ - CHỈNH HỢP

QUY TẮC ĐẾM – HOÁN VỊ - CHỈNH HỢP giúp các bạn có thể tổng hợp được kiến thức học trên lớp một cách dễ dàng, giúp các bạn có được kĩ năng giải nhanh trong các bài toán trắc nghiệm qua đó giúp các bạn hoàn thành tốt những bài tập, bài kiểm tra, bài thi ở trên lớp. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TRẮC NGHIÊM PHẦN TỔ HỢP XÁC XUẤT

KIỂM TRA 1 TIẾT TRẮC NGHIÊM PHẦN TỔ HỢP XÁC XUẤT
Miễn phí

166 CÂU TRẮC NGHIỆM TỔ HỢP XÁC SUẤT

TRẮC NGHIỆM TỔ HỢP XÁC SUẤT
Miễn phí

Các bài toán điển hình về tổ hợp xác suất - Hay

Tuyển tập các dạng toán phổ biến, hay gặp về xác suất và tổ hợp trong quá trình ôn thi ĐH môn toán
Miễn phí

Chứng minh tổ hợp bằng đạo hàm

Tập hợp những bài toán sử dụng đạo hàm chứng minh tổ hợp
Miễn phí

Các khái niệm cơ bản về tổ hợp

Các khái niệm cơ bản về tổ hợp như giai thừa, phép đếm, bài toán cộng...
Miễn phí

Khái niệm về xác suất

File bài tập này giúp các em hiểu các khái niệm cơ bản về xác suất, các quy tắc tính xác suất...rất hữu ích cho các em trong quá trình ôn thi ĐH môn Toán
Miễn phí

Công thức nhị thức newton

Một số bài toán ứng dụng công thức nhị thức newtow