Carot e-Learning, học trực tuyến
Hanoi
Ba Dinh
Vietnam

Tài liệu

Miễn phí

NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN - ỨNG DỤNG

NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN - ỨNG DỤNG giúp các bạn có thể tổng hợp được kiến thức học trên lớp một cách dễ dàng, giúp các bạn có được kĩ năng giải nhanh trong các bài toán trắc nghiệm qua đó giúp các bạn hoàn thành tốt những bài tập, bài kiểm tra, bài thi ở trên lớp. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

Định nghiã đạo hàm và quy tắc đạo hàm

Định nghiã đạo hàm và quy tắc đạo hàm giúp các bạn có thể tổng hợp được kiến thức học trên lớp một cách dễ dàng, giúp các bạn có được kĩ năng giải nhanh trong các bài toán trắc nghiệm qua đó giúp các bạn hoàn thành tốt những bài tập, bài kiểm tra, bài thi ở trên lớp. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

Các dạng bài nguyên hàm tích phân và ứng dụng của tích phân

Các dạng bài nguyên hàm tích phân và ứng dụng của tích phân giúp các bạn có thể tổng hợp được kiến thức học trên lớp một cách dễ dàng, giúp các bạn có được kĩ năng giải nhanh trong các bài toán trắc nghiệm qua đó giúp các bạn hoàn thành tốt những bài tập, bài kiểm tra, bài thi ở trên lớp. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

Chuyên đề nguyên hàm tích phân, ứng dụng tích phân

Chuyên đề nguyên hàm tích phân, ứng dụng tích phân giúp các bạn có thể tổng hợp được kiến thức học trên lớp một cách dễ dàng, giúp các bạn có được kĩ năng giải nhanh trong các bài toán trắc nghiệm qua đó giúp các bạn hoàn thành tốt những bài tập, bài kiểm tra, bài thi ở trên lớp. Chúc các bạn thành công
9.000đ

PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI VỚI HỆ SỐ THỰC TRÊN TẬP SỐ PHỨC

PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI VỚI HỆ SỐ THỰC TRÊN TẬP SỐ PHỨC giúp các em ôn tập kiến thức được học trên lớp và nâng cao kĩ năng giải toán, giúp các em có thể hoàn thành các bài tập cũng như các kì thi thật tốt
9.000đ

ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN

ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN giúp các em ôn tập kiến thức được học trên lớp và nâng cao kĩ năng giải toán, giúp các em có thể hoàn thành các bài tập cũng như các kì thi thật tốt
9.000đ

TÍCH PHÂN

TÍCH PHÂN giúp các em ôn tập kiến thức được học trên lớp và nâng cao kĩ năng giải toán, giúp các em có thể hoàn thành các bài tập cũng như các kì thi thật tốt
9.000đ

NGUYÊN HÀM

NGUYÊN HÀM giúp các em ôn tập kiến thức được học trên lớp và nâng cao kĩ năng giải toán, giúp các em có thể hoàn thành các bài tập cũng như các kì thi thật tốt
5.000đ

Các sai lầm thường mắc phải khi giải Toán nguyên hàm và tích phân 1

sai lầm thường mắc phải khi giải Toán nguyên hàm và tích phân
Miễn phí

580 câu trắc nghiệm tích phân

Trắc nghiệm tích phân
Miễn phí

Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng (Sở GD&ĐT Đồng Tháp biên tập)

Tổng hợp các PP tính nguyên hàm, tích phân và ứng dụng