Carot e-Learning, học trực tuyến
Hanoi
Ba Dinh
Vietnam

Tài liệu

Miễn phí

DẠNG ĐẠI SỐ VÀ CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP SỐ PHỨC

DẠNG ĐẠI SỐ VÀ CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP SỐ PHỨC giúp các bạn có thể tổng hợp được kiến thức học trên lớp một cách dễ dàng, giúp các bạn có được kĩ năng giải nhanh trong các bài toán trắc nghiệm qua đó giúp các bạn hoàn thành tốt những bài tập, bài kiểm tra, bài thi ở trên lớp. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

600 hỏi trắc nghiệm chuyên đề phân tích và ứng dụng

600 hỏi trắc nghiệm chuyên đề phân tích và ứng dụng giúp các bạn có thể tổng hợp được kiến thức học trên lớp một cách dễ dàng, giúp các bạn có được kĩ năng giải nhanh trong các bài toán trắc nghiệm qua đó giúp các bạn hoàn thành tốt những bài tập, bài kiểm tra, bài thi ở trên lớp. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

600 câu trắc nghiệm chuyên đề số phức

600 câu trắc nghiệm chuyên đề số phức giúp các bạn có thể tổng hợp được kiến thức học trên lớp một cách dễ dàng, giúp các bạn có được kĩ năng giải nhanh trong các bài toán trắc nghiệm qua đó giúp các bạn hoàn thành tốt những bài tập, bài kiểm tra, bài thi ở trên lớp. Chúc các bạn thành công
Miễn phí
9.000đ

LÝ THUYẾT SỐ PHỨC

LÝ THUYẾT SỐ PHỨC giúp các em ôn tập kiến thức được học trên lớp và nâng cao kĩ năng giải toán, giúp các em có thể hoàn thành các bài tập cũng như các kì thi thật tốt
Miễn phí

600 câu trắc nghieem chuyên đề số phức

Trắc nghiệm chuyên đề số phức
Miễn phí

Một số dạng toán về số phức

Tóm tắt ngắn gọn một số dạng đại số, dạng lượng giác về số phức và các bài toán liên quan
Miễn phí

Số phức và các bài toán liên quan

Tuyển tập hay và đầy đủ các dạng toán về số phức
Miễn phí

Số phức và các phép toán

Tóm tắt ngắn về số phức và các phép toán trong số phức như cộng số phức, nhân số phức, bất đẳng thức tam giác...