Carot e-Learning, học trực tuyến
Hanoi
Ba Dinh
Vietnam

Tài liệu

Miễn phí

Ôn tập tổng hợp căn bậc 2, căn bậc 3

Ôn tập tổng hợp căn bậc 2, căn bậc 3 giúp các bạn tổng hợp và vận dụng kiến thức đã học một cách hiệu quả, nâng cao khả năng tính toán và xử lý bài tập một cách nhanh chóng, đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

Bài tập nâng cao chương I đại số 9 (có đáp án)

Bài tập nâng cao chương I đại số 9 (có đáp án)
Miễn phí

BẢNG CĂN BẬC 2 CỦA CÁC SỐ 1-100 - Toán 9

BẢNG CĂN BẬC 2 CỦA CÁC SỐ 1-100 - Toán 9
Miễn phí

Đề cương ôn tập chương 1 đại số lớp 9

Đề cương ôn tập chương 1 đại số lớp 9
Miễn phí

Tài liệu Giải phương trình chứa căn bậc 3

Tài liệu Giải phương trình chứa căn bậc 3
Miễn phí

ôn tập tổng hợp chương 2- hàm số bậc nhất

ôn tập tổng hợp chương 2- hàm số bậc nhất giúp các bạn tổng hợp và vận dụng kiến thức đã học một cách hiệu quả, nâng cao khả năng tính toán và xử lý bài tập một cách nhanh chóng, đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

Ôn tập tổng hợp chương 3- Hệ phương trình bậc nhất

Ôn tập tổng hợp chương 3- Hệ phương trình bậc nhất