Carot e-Learning, học trực tuyến
Hanoi
Ba Dinh
Vietnam

Tài liệu

...

Miễn phí

TÍNH ĐƠN ĐIỆU VÀ CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ

TÍNH ĐƠN ĐIỆU VÀ CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ giúp các bạn có thể tổng hợp được kiến thức học trên lớp một cách dễ dàng, giúp các bạn có được kĩ năng giải nhanh trong các bài toán trắc nghiệm qua đó giúp các bạn hoàn thành tốt những bài tập, bài kiểm tra, bài thi ở trên lớp. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

350 câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề hàm số

350 câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề hàm số giúp các bạn có thể tổng hợp được kiến thức học trên lớp một cách dễ dàng, giúp các bạn có được kĩ năng giải nhanh trong các bài toán trắc nghiệm qua đó giúp các bạn hoàn thành tốt những bài tập, bài kiểm tra, bài thi ở trên lớp. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

Đề kiểm tra định kì toán 12- trường THPT Phước Bình

Đề kiểm tra định kì toán 12- trường THPT Phước Bình giúp các bạn có thể tổng hợp được kiến thức học trên lớp một cách dễ dàng, giúp các bạn có được kĩ năng giải nhanh trong các bài toán trắc nghiệm qua đó giúp các bạn hoàn thành tốt những bài tập, bài kiểm tra, bài thi ở trên lớp. Chúc các bạn thành công .
Miễn phí

Bài tập ôn tập giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số

Bài tập ôn tập giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số giúp các bạn có thể tổng hợp được kiến thức học trên lớp một cách dễ dàng, giúp các bạn có được kĩ năng giải nhanh trong các bài toán trắc nghiệm qua đó giúp các bạn hoàn thành tốt những bài tập, bài kiểm tra, bài thi ở trên lớp. Chúc các bạn thành công .
Miễn phí

Câu hỏi ôn tập chủ đề 2 Cực trị hàm số

Câu hỏi ôn tập chủ đề 2 Cực trị hàm số giúp các bạn có thể tổng hợp được kiến thức học trên lớp một cách dễ dàng, giúp các bạn có được kĩ năng giải nhanh trong các bài toán trắc nghiệm qua đó giúp các bạn hoàn thành tốt những bài tập, bài kiểm tra, bài thi ở trên lớp. Chúc các bạn thành công .
Miễn phí

HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ, HÀM SỐ LÔGARIT

HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ, HÀM SỐ LÔGARIT giúp các bạn có thể tổng hợp được kiến thức học trên lớp một cách dễ dàng, giúp các bạn có được kĩ năng giải nhanh trong các bài toán trắc nghiệm qua đó giúp các bạn hoàn thành tốt những bài tập, bài kiểm tra, bài thi ở trên lớp. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

THỂ TÍCH KHỐ I ĐA DIÊṆ

THỂ TÍCH KHỐ I ĐA DIÊṆ giúp các bạn có thể tổng hợp được kiến thức học trên lớp một cách dễ dàng, giúp các bạn có được kĩ năng giải nhanh trong các bài toán trắc nghiệm qua đó giúp các bạn hoàn thành tốt những bài tập, bài kiểm tra, bài thi ở trên lớp. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

QUY TẮC ĐẾM – HOÁN VỊ - CHỈNH HỢP

QUY TẮC ĐẾM – HOÁN VỊ - CHỈNH HỢP giúp các bạn có thể tổng hợp được kiến thức học trên lớp một cách dễ dàng, giúp các bạn có được kĩ năng giải nhanh trong các bài toán trắc nghiệm qua đó giúp các bạn hoàn thành tốt những bài tập, bài kiểm tra, bài thi ở trên lớp. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TRẮC NGHIÊM PHẦN TỔ HỢP XÁC XUẤT

KIỂM TRA 1 TIẾT TRẮC NGHIÊM PHẦN TỔ HỢP XÁC XUẤT
Miễn phí

166 CÂU TRẮC NGHIỆM TỔ HỢP XÁC SUẤT

TRẮC NGHIỆM TỔ HỢP XÁC SUẤT
Miễn phí

NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN - ỨNG DỤNG

NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN - ỨNG DỤNG giúp các bạn có thể tổng hợp được kiến thức học trên lớp một cách dễ dàng, giúp các bạn có được kĩ năng giải nhanh trong các bài toán trắc nghiệm qua đó giúp các bạn hoàn thành tốt những bài tập, bài kiểm tra, bài thi ở trên lớp. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

Định nghiã đạo hàm và quy tắc đạo hàm

Định nghiã đạo hàm và quy tắc đạo hàm giúp các bạn có thể tổng hợp được kiến thức học trên lớp một cách dễ dàng, giúp các bạn có được kĩ năng giải nhanh trong các bài toán trắc nghiệm qua đó giúp các bạn hoàn thành tốt những bài tập, bài kiểm tra, bài thi ở trên lớp. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

Các dạng bài nguyên hàm tích phân và ứng dụng của tích phân

Các dạng bài nguyên hàm tích phân và ứng dụng của tích phân giúp các bạn có thể tổng hợp được kiến thức học trên lớp một cách dễ dàng, giúp các bạn có được kĩ năng giải nhanh trong các bài toán trắc nghiệm qua đó giúp các bạn hoàn thành tốt những bài tập, bài kiểm tra, bài thi ở trên lớp. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

Chuyên đề nguyên hàm tích phân, ứng dụng tích phân

Chuyên đề nguyên hàm tích phân, ứng dụng tích phân giúp các bạn có thể tổng hợp được kiến thức học trên lớp một cách dễ dàng, giúp các bạn có được kĩ năng giải nhanh trong các bài toán trắc nghiệm qua đó giúp các bạn hoàn thành tốt những bài tập, bài kiểm tra, bài thi ở trên lớp. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

DẠNG ĐẠI SỐ VÀ CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP SỐ PHỨC

DẠNG ĐẠI SỐ VÀ CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP SỐ PHỨC giúp các bạn có thể tổng hợp được kiến thức học trên lớp một cách dễ dàng, giúp các bạn có được kĩ năng giải nhanh trong các bài toán trắc nghiệm qua đó giúp các bạn hoàn thành tốt những bài tập, bài kiểm tra, bài thi ở trên lớp. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

600 hỏi trắc nghiệm chuyên đề phân tích và ứng dụng

600 hỏi trắc nghiệm chuyên đề phân tích và ứng dụng giúp các bạn có thể tổng hợp được kiến thức học trên lớp một cách dễ dàng, giúp các bạn có được kĩ năng giải nhanh trong các bài toán trắc nghiệm qua đó giúp các bạn hoàn thành tốt những bài tập, bài kiểm tra, bài thi ở trên lớp. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

600 câu trắc nghiệm chuyên đề số phức

600 câu trắc nghiệm chuyên đề số phức giúp các bạn có thể tổng hợp được kiến thức học trên lớp một cách dễ dàng, giúp các bạn có được kĩ năng giải nhanh trong các bài toán trắc nghiệm qua đó giúp các bạn hoàn thành tốt những bài tập, bài kiểm tra, bài thi ở trên lớp. Chúc các bạn thành công
Miễn phí
Miễn phí
Miễn phí

Phương pháp đưa về phương trình thuần nhất

Tài liệu hay được sưu tầm và chia sẻ bởi carot.vn
Miễn phí

Phương pháp đạo hàm để giải phương trình, hệ phương trình

Tài liệu hay được sưu tầm và chia sẻ bởi carot
Miễn phí

Phương pháp đặt ẩn phụ giải PT vô tỷ

Tài liệu do carot.vn sưu tầm, chỉnh sửa và chia sẻ
Miễn phí
Miễn phí

420 câu trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong không gian

trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong không gian
Miễn phí

650 câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề phương pháp tọa độ trong không gian

trắc nghiệm chuyên đề phương pháp tọa độ trong không gian
Miễn phí

113 câu trắc nghiêm OXYZ

trắc nghệm OXYZ
Miễn phí

Kỹ thuật sử dụng tọa độ tính thể tích khối đa diện

Tài liệu hay sưu tầm, biên tập và chia sẻ
Miễn phí

Ôn tập chương 2: hàm số mũ logarit

Ôn tập chương 2: hàm số mũ logarit giúp các bạn có thể tổng hợp được kiến thức học trên lớp một cách dễ dàng, giúp các bạn có được kĩ năng giải nhanh trong các bài toán trắc nghiệm qua đó giúp các bạn hoàn thành tốt những bài tập, bài kiểm tra, bài thi ở trên lớp. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

Chuyên đề hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit

Chuyên đề hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit giúp các bạn có thể tổng hợp được kiến thức học trên lớp một cách dễ dàng, giúp các bạn có được kĩ năng giải nhanh trong các bài toán trắc nghiệm qua đó giúp các bạn hoàn thành tốt những bài tập, bài kiểm tra, bài thi ở trên lớp. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

Bài tập tổng hợp về mũ logarit

Bài tập tổng hợp về mũ logarit giúp các bạn có thể tổng hợp được kiến thức học trên lớp một cách dễ dàng, giúp các bạn có được kĩ năng giải nhanh trong các bài toán trắc nghiệm qua đó giúp các bạn hoàn thành tốt những bài tập, bài kiểm tra, bài thi ở trên lớp. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

Bài tập tổng hợp chuyên đề mũ logarit

Bài tập tổng hợp chuyên đề mũ logarit giúp các bạn có thể tổng hợp được kiến thức học trên lớp một cách dễ dàng, giúp các bạn có được kĩ năng giải nhanh trong các bài toán trắc nghiệm qua đó giúp các bạn hoàn thành tốt những bài tập, bài kiểm tra, bài thi ở trên lớp. Chúc các bạn thành công
Miễn phí
Miễn phí

ĐỀ THI TRẮC NGHIÊM LƯƠNG GIÁC ĐỀ SỐ 6

ĐỀ THI TRẮC NGHIÊM LƯƠNG GIÁC
Miễn phí

ĐỀ THI TRẮC NGHIÊM LƯƠNG GIÁC ĐỀ SỐ 5

ĐỀ THI TRẮC NGHIÊM LƯƠNG GIÁC
Miễn phí

ĐỀ THI TRẮC NGHIÊM LƯƠNG GIÁC ĐỀ SỐ 4

ĐỀ THI TRẮC NGHIÊM LƯƠNG GIÁC
Miễn phí

ĐỀ THI TRẮC NGHIÊM LƯƠNG GIÁC ĐỀ SỐ 3

ĐỀ THI TRẮC NGHIÊM LƯƠNG GIÁC
Miễn phí

ĐỀ THI TRẮC NGHIÊM LƯƠNG GIÁC ĐỀ SỐ 2

ĐỀ THI TRẮC NGHIÊM LƯƠNG GIÁC
Miễn phí

Một số dạng toán về đường tròn

Tài liệu tập hợp ngắn gọn một số dạng toán cơ bản về đường tròn
Miễn phí

Sử dụng tính chất hình học truyền thống giải bài toán Oxy

Tài liệu hay, được sư tầm và chia sẻ bởi thầy Nguyễn Xuân Mai
Miễn phí

Tuyển tập các bài toán đặc sắc về hình phẳng Oxy phần 2

Tài liệu rất hay và đầy đủ về cách xử lý các dạng toán trong hình phẳng Oxy
Miễn phí

HỆ TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

HỆ TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN giúp các bạn có thể tổng hợp được kiến thức học trên lớp một cách dễ dàng, giúp các bạn có được kĩ năng giải nhanh trong các bài toán trắc nghiệm qua đó giúp các bạn hoàn thành tốt những bài tập, bài kiểm tra, bài thi ở trên lớp. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG

PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG giúp các bạn có thể tổng hợp được kiến thức học trên lớp một cách dễ dàng, giúp các bạn có được kĩ năng giải nhanh trong các bài toán trắc nghiệm qua đó giúp các bạn hoàn thành tốt những bài tập, bài kiểm tra, bài thi ở trên lớp. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

CUNG LƯỢNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC

CUNG LƯỢNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC giúp các bạn có thể tổng hợp được kiến thức học trên lớp một cách dễ dàng, giúp các bạn có được kĩ năng giải nhanh trong các bài toán trắc nghiệm qua đó giúp các bạn hoàn thành tốt những bài tập, bài kiểm tra, bài thi ở trên lớp. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

Quan hệ song song- chuyên đề hình học trong không gian

Quan hệ song song- chuyên đề hình học trong không gian giúp các bạn có thể tổng hợp được kiến thức học trên lớp một cách dễ dàng, giúp các bạn có được kĩ năng giải nhanh trong các bài toán trắc nghiệm qua đó giúp các bạn hoàn thành tốt những bài tập, bài kiểm tra, bài thi ở trên lớp. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

650 câu hỏi trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong không gian

650 câu hỏi trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong không gian giúp các bạn có thể tổng hợp được kiến thức học trên lớp một cách dễ dàng, giúp các bạn có được kĩ năng giải nhanh trong các bài toán trắc nghiệm qua đó giúp các bạn hoàn thành tốt những bài tập, bài kiểm tra, bài thi ở trên lớp. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

Tổng hợp kĩ năng giải trắc nghiệm toán lớp 12

Tổng hợp kĩ năng giải trắc nghiệm toán lớp 12 giúp các bạn có thể tổng hợp được kiến thức học trên lớp một cách dễ dàng, giúp các bạn có được kĩ năng giải nhanh trong các bài toán trắc nghiệm qua đó giúp các bạn hoàn thành tốt những bài tập, bài kiểm tra, bài thi ở trên lớp. Chúc các bạn thành công .
Miễn phí

Phương pháp giải toán trắc nghiệm_NXBĐHQGHN

Phương pháp giải toán trắc nghiệm_các vấn đề chủ yếu giải tích_NXB ĐHQGHN
Miễn phí
Miễn phí

PHƯƠNG PHÁP QUY NẠP TOÁN HỌC DÃY SỐ – CẤP SỐ CỘNG – CẤP SỐ NHÂN

PHƯƠNG PHÁP QUY NẠP TOÁN HỌC DÃY SỐ – CẤP SỐ CỘNG – CẤP SỐ NHÂN giúp các bạn có thể tổng hợp được kiến thức học trên lớp một cách dễ dàng, giúp các bạn có được kĩ năng giải nhanh trong các bài toán trắc nghiệm qua đó giúp các bạn hoàn thành tốt những bài tập, bài kiểm tra, bài thi ở trên lớp. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

20 đề thi thử THPTQG môn Toán

20 đề thi thử THPTQG môn Toán giúp các bạn có thể tổng hợp được kiến thức học trên lớp một cách dễ dàng, giúp các bạn có được kĩ năng giải nhanh trong các bài toán trắc nghiệm qua đó giúp các bạn hoàn thành tốt những bài tập, bài kiểm tra, bài thi ở trên lớp. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

Bài tập tổng hợp các dạng luyện thi THPTQG

Bài tập tổng hợp các dạng luyện thi THPTQG giúp các bạn có thể tổng hợp được kiến thức học trên lớp một cách dễ dàng, giúp các bạn có được kĩ năng giải nhanh trong các bài toán trắc nghiệm qua đó giúp các bạn hoàn thành tốt những bài tập, bài kiểm tra, bài thi ở trên lớp. Chúc các bạn thành công .
Miễn phí

Bài tập trắc nghiệm kiểm tra đầu giờ môn toán lớp 12

Bài tập trắc nghiệm kiểm tra đầu giờ môn toán lớp 12 giúp các bạn có thể tổng hợp được kiến thức học trên lớp một cách dễ dàng, giúp các bạn có được kĩ năng giải nhanh trong các bài toán trắc nghiệm qua đó giúp các bạn hoàn thành tốt những bài tập, bài kiểm tra, bài thi ở trên lớp. Chúc các bạn thành công .
Miễn phí