Carot e-Learning, học trực tuyến
Hanoi
Ba Dinh
Vietnam

Tài liệu

Miễn phí

Ôn tập tổng hợp chương 3- Hệ phương trình bậc nhất

Ôn tập tổng hợp chương 3- Hệ phương trình bậc nhất
Miễn phí

ôn tập tổng hợp chương 2- hàm số bậc nhất

ôn tập tổng hợp chương 2- hàm số bậc nhất giúp các bạn tổng hợp và vận dụng kiến thức đã học một cách hiệu quả, nâng cao khả năng tính toán và xử lý bài tập một cách nhanh chóng, đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

Ôn tập tổng hợp căn bậc 2, căn bậc 3

Ôn tập tổng hợp căn bậc 2, căn bậc 3 giúp các bạn tổng hợp và vận dụng kiến thức đã học một cách hiệu quả, nâng cao khả năng tính toán và xử lý bài tập một cách nhanh chóng, đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

Bài tập nâng cao chương I đại số 9 (có đáp án)

Bài tập nâng cao chương I đại số 9 (có đáp án)
Miễn phí

BẢNG CĂN BẬC 2 CỦA CÁC SỐ 1-100 - Toán 9

BẢNG CĂN BẬC 2 CỦA CÁC SỐ 1-100 - Toán 9
Miễn phí

40 đề luyện thi học sinh giỏi Toán 9

40 đề luyện thi học sinh giỏi Toán 9
Miễn phí

Tuyển tập 80 bài toán hình học lớp 9

Tuyển tập 80 bài toán hình học lớp 9
Miễn phí

Tuyển tập 36 đề luyện thi vào lớp 10

Tuyển tập 36 đề luyện thi vào lớp 10
Miễn phí

Tổng hợp kiến thức và dạng bài tập toán 9

Tổng hợp kiến thức và dạng bài tập toán 9
Miễn phí

Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9

Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9
Miễn phí

Ôn tập tổng hợp chương 4

Ôn tập tổng hợp chương 4 giúp các bạn tổng hợp và vận dụng kiến thức đã học một cách hiệu quả, nâng cao khả năng tính toán và xử lý bài tập một cách nhanh chóng, đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

Ôn tập tổng hợp chương 3- Góc với đường tròn

Ôn tập tổng hợp chương 3- Góc với đường tròn giúp các bạn tổng hợp và vận dụng kiến thức đã học một cách hiệu quả, nâng cao khả năng tính toán và xử lý bài tập một cách nhanh chóng, đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

Tổng hợp lý thuyết và bài tập chương 2- Đường tròn

Tổng hợp lý thuyết và bài tập chương 2- Đường tròn giúp các bạn tổng hợp và vận dụng kiến thức đã học một cách hiệu quả, nâng cao khả năng tính toán và xử lý bài tập một cách nhanh chóng, đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

Tổng hợp lý thuyết và bài tập chương 1

Tổng hợp lý thuyết và bài tập chương 1 giúp các bạn tổng hợp và vận dụng kiến thức đã học một cách hiệu quả, nâng cao khả năng tính toán và xử lý bài tập một cách nhanh chóng, đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

Ôn tập tổng hợp chương 4- Phương trình bậc 2

Ôn tập tổng hợp chương 4- Phương trình bậc 2