Carot e-Learning, học trực tuyến
Hanoi
Ba Dinh
Vietnam

Tài liệu

Miễn phí

Thuyết cấu tạo hoá học Hiện tượng đồng đẳng, đồng phân

Thuyết cấu tạo hoá học Hiện tượng đồng đẳng, đồng phân giúp các bạn tổng hợp và vận dụng kiến thức đã học một cách hiệu quả, nâng cao khả năng tính toán và xử lý bài tập một cách nhanh chóng, đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
9.000đ

Chủ đề : Thiết lập công thức phân tử chất hữu cơ , cân bằng ôxihóa – khử

Chủ đề : Thiết lập công thức phân tử chất hữu cơ , cân bằng ôxihóa – khử giúp các bạn tổng hợp và vận dụng kiến thức đã học một cách hiệu quả, nâng cao khả năng tính toán và xử lý bài tập một cách nhanh chóng, đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
19.000đ

Tóm tắt kiến thức Hoá học kì II

Tóm tắt kiến thức Hoá học kì II giúp các bạn tổng hợp và vận dụng kiến thức đã học một cách hiệu quả, nâng cao khả năng tính toán và xử lý bài tập một cách nhanh chóng, đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
19.000đ

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH giúp các bạn tổng hợp và vận dụng kiến thức đã học một cách hiệu quả, nâng cao khả năng tính toán và xử lý bài tập một cách nhanh chóng, đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 4 5 6

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 4 5 6 giúp các bạn tổng hợp và vận dụng kiến thức đã học một cách hiệu quả, nâng cao khả năng tính toán và xử lý bài tập một cách nhanh chóng, đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

ÔN TẬP HIDROCACBON

ÔN TẬP HIDROCACBON giúp các bạn tổng hợp và vận dụng kiến thức đã học một cách hiệu quả, nâng cao khả năng tính toán và xử lý bài tập một cách nhanh chóng, đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
9.000đ

ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ

ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ giúp các bạn tổng hợp và vận dụng kiến thức đã học một cách hiệu quả, nâng cao khả năng tính toán và xử lý bài tập một cách nhanh chóng, đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

PHƯƠNG PHÁP TÍNH NHANH HIỆU SUẤT CỦA PHẢN ỨNG CRACKINH

PHƯƠNG PHÁP TÍNH NHANH HIỆU SUẤT CỦA PHẢN ỨNG CRACKINH giúp các bạn tổng hợp và vận dụng kiến thức đã học một cách hiệu quả, nâng cao khả năng tính toán và xử lý bài tập một cách nhanh chóng, đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

BÀI TẬP: HIĐROCACBON có lời giải chi tiết

BÀI TẬP: HIĐROCACBON có lời giải chi tiết giúp các bạn tổng hợp và vận dụng kiến thức đã học một cách hiệu quả, nâng cao khả năng tính toán và xử lý bài tập một cách nhanh chóng, đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

CÁC PHƯƠNG PHÁP LẬP CÔNG THỨC HỢP CHẤT HỮU CƠ

CÁC PHƯƠNG PHÁP LẬP CÔNG THỨC HỢP CHẤT HỮU CƠ giúp các bạn tổng hợp và vận dụng kiến thức đã học một cách hiệu quả, nâng cao khả năng tính toán và xử lý bài tập một cách nhanh chóng, đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công