Carot e-Learning, học trực tuyến
Hanoi
Ba Dinh
Vietnam

Tài liệu

...

Miễn phí

PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC và một số bài tập áp dụng

PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC và một số bài tập áp dụng giúp các bạn tổng hợp và vận dụng kiến thức đã học một cách hiệu quả, nâng cao khả năng tính toán và xử lý bài tập một cách nhanh chóng, đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

Tổng hợp kiến thức về hàm số lượng giác và một số bài tập áp dụng

Tổng hợp kiến thức về hàm số lượng giác và một số bài tập áp dụng giúp các bạn tổng hợp và vận dụng kiến thức đã học một cách hiệu quả, nâng cao khả năng tính toán và xử lý bài tập một cách nhanh chóng, đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
19.000đ

350 bài tập phương trình lượng giác cực hay

350 bài tập phương trình lượng giác cực hay giúp các bạn tổng hợp và ôn tập lại những kiến thức mình đã học trên lớp và vận dụng một cách hiệu quả vào những bài tập đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

Chuong 3. DÃY SỐ - CẤP SỐ CỘNG VÀ CẤP SỐ NHÂN

Chuong 3. DÃY SỐ - CẤP SỐ CỘNG VÀ CẤP SỐ NHÂN giúp các bạn tổng hợp và vận dụng kiến thức đã học một cách hiệu quả, nâng cao khả năng tính toán và xử lý bài tập một cách nhanh chóng, đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

CẤP SỐ CỘNG – CẤP SỐ NHÂN

CẤP SỐ CỘNG – CẤP SỐ NHÂN giúp các bạn tổng hợp và vận dụng kiến thức đã học một cách hiệu quả, nâng cao khả năng tính toán và xử lý bài tập một cách nhanh chóng, đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

DÃY SỐ - CẤP SỐ CỘNG - CẤP SỐ NHÂN

DÃY SỐ - CẤP SỐ CỘNG - CẤP SỐ NHÂN giúp các bạn tổng hợp và vận dụng kiến thức đã học một cách hiệu quả, nâng cao khả năng tính toán và xử lý bài tập một cách nhanh chóng, đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

Tổng hợp lý thuyết về tổ hợp và một số bài tập áp dụng

Tổng hợp lý thuyết về tổ hợp và một số bài tập áp dụng giúp các bạn tổng hợp và vận dụng kiến thức đã học một cách hiệu quả, nâng cao khả năng tính toán và xử lý bài tập một cách nhanh chóng, đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

BIẾN CỐ - XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ

BIẾN CỐ - XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ giúp các bạn tổng hợp và vận dụng kiến thức đã học một cách hiệu quả, nâng cao khả năng tính toán và xử lý bài tập một cách nhanh chóng, đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

CHƯƠNG IV. GIỚI HẠN – TẬP 3

CHƯƠNG IV. GIỚI HẠN – TẬP 3 giúp các bạn tổng hợp và vận dụng kiến thức đã học một cách hiệu quả, nâng cao khả năng tính toán và xử lý bài tập một cách nhanh chóng, đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

CHƯƠNG IV. GIỚI HẠN – TẬP 2

CHƯƠNG IV. GIỚI HẠN – TẬP 2 giúp các bạn tổng hợp và vận dụng kiến thức đã học một cách hiệu quả, nâng cao khả năng tính toán và xử lý bài tập một cách nhanh chóng, đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
9.000đ

CHƯƠNG IV. GIỚI HẠN HÀM SỐ - TẬP 1

CHƯƠNG IV. GIỚI HẠN HÀM SỐ - TẬP 1 giúp các bạn tổng hợp và vận dụng kiến thức đã học một cách hiệu quả, nâng cao khả năng tính toán và xử lý bài tập một cách nhanh chóng, đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
9.000đ

400 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM GIỚI HẠN (LỚP 11)

400 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM GIỚI HẠN (LỚP 11) giúp các bạn tổng hợp và vận dụng kiến thức đã học một cách hiệu quả, nâng cao khả năng tính toán và xử lý bài tập một cách nhanh chóng, đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

Tổng hợp các dạng bài tập chương 5

Tổng hợp các dạng bài tập chương 5 giúp các bạn tổng hợp kiến thức về đạo hàm, những kiến thức và kĩ năng cần thiết để áp dụng vào các bài tập và kì thi. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

Chương 5 đạo hàm: Vấn đề 3 viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị của hàm số khi tiếp tuyến đi qua điểm cho trước

Chương 5 đạo hàm: Vấn đề 3 viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị của hàm số khi tiếp tuyến đi qua điểm cho trước giúp các bạn tổng hợp và vận dụng kiến thức đã học một cách hiệu quả, nâng cao khả năng tính toán và xử lý bài tập một cách nhanh chóng, đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

Chương 5 đạo hàm: Vấn đề 2 viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị của hàm số khi biết hệ số góc của tiếp tuyến

Chương 5 đạo hàm: Vấn đề 2 viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị của hàm số khi biết hệ số góc của tiếp tuyến giúp các bạn tổng hợp và vận dụng kiến thức đã học một cách hiệu quả, nâng cao khả năng tính toán và xử lý bài tập một cách nhanh chóng, đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

CHƯƠNG V. ĐẠO HÀM. TẬP 2A. PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN

CHƯƠNG V. ĐẠO HÀM. TẬP 2A. PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN giúp các bạn tổng hợp và vận dụng kiến thức đã học một cách hiệu quả, nâng cao khả năng tính toán và xử lý bài tập một cách nhanh chóng, đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
9.000đ

TẬP 1. KHÁI NIỆM ĐẠO HÀM VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH ĐẠO HÀM

TẬP 1. KHÁI NIỆM ĐẠO HÀM VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH ĐẠO HÀM giúp các bạn tổng hợp và vận dụng kiến thức đã học một cách hiệu quả, nâng cao khả năng tính toán và xử lý bài tập một cách nhanh chóng, đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
19.000đ

CHƯƠNG I. PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG (PHẦN 1)

CHƯƠNG I. PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG (PHẦN 1) giúp các bạn tổng hợp và vận dụng kiến thức đã học một cách hiệu quả, nâng cao khả năng tính toán và xử lý bài tập một cách nhanh chóng, đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

PHÉP VỊ TỰ

PHÉP VỊ TỰ giúp các bạn tổng hợp và vận dụng kiến thức đã học một cách hiệu quả, nâng cao khả năng tính toán và xử lý bài tập một cách nhanh chóng, đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

PHÉP ĐỒNG DẠNG

PHÉP ĐỒNG DẠNG giúp các bạn tổng hợp và vận dụng kiến thức đã học một cách hiệu quả, nâng cao khả năng tính toán và xử lý bài tập một cách nhanh chóng, đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

KHÁI NIỆM PHÉP DỜI HÌNH VÀ HAI HÌNH BẰNG NHAU

KHÁI NIỆM PHÉP DỜI HÌNH VÀ HAI HÌNH BẰNG NHAU giúp các bạn tổng hợp và vận dụng kiến thức đã học một cách hiệu quả, nâng cao khả năng tính toán và xử lý bài tập một cách nhanh chóng, đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
9.000đ

400 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM DỜI HÌNH – ĐỒNG DẠNG

400 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM DỜI HÌNH – ĐỒNG DẠNG giúp các bạn tổng hợp và vận dụng kiến thức đã học một cách hiệu quả, nâng cao khả năng tính toán và xử lý bài tập một cách nhanh chóng, đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

HAI MẶT PHẲNG SONG SONG

HAI MẶT PHẲNG SONG SONG giúp các bạn tổng hợp và vận dụng kiến thức đã học một cách hiệu quả, nâng cao khả năng tính toán và xử lý bài tập một cách nhanh chóng, đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

HAI ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU VÀ HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

HAI ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU VÀ HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG giúp các bạn tổng hợp và vận dụng kiến thức đã học một cách hiệu quả, nâng cao khả năng tính toán và xử lý bài tập một cách nhanh chóng, đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

CHỦ ĐỀ: ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ SONG SONG

CHỦ ĐỀ: ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ SONG SONG giúp các bạn tổng hợp và vận dụng kiến thức đã học một cách hiệu quả, nâng cao khả năng tính toán và xử lý bài tập một cách nhanh chóng, đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
19.000đ

650 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM QUAN HỆ SONG SONG

650 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM QUAN HỆ SONG SONG giúp các bạn tổng hợp và vận dụng kiến thức đã học một cách hiệu quả, nâng cao khả năng tính toán và xử lý bài tập một cách nhanh chóng, đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

Ôn tập lý thuyết về phương trình lượng giác và một số bài tập áp dụng

Ôn tập lý thuyết về phương trình lượng giác và một số bài tập áp dụng giúp các bạn tổng hợp và ôn tập lại những kiến thức mình đã học trên lớp và vận dụng một cách hiệu quả vào những bài tập đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

Ôn tập lý thuyết về hàm số lượng giác và một số câu hỏi ôn tập

Ôn tập lý thuyết về hàm số lượng giác và một số câu hỏi ôn tập giúp các bạn tổng hợp và ôn tập lại những kiến thức mình đã học trên lớp và vận dụng một cách hiệu quả vào những bài tập đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

350 câu hỏi trắc nghiệm lượng giác

350 câu hỏi trắc nghiệm lượng giác giúp các bạn tổng hợp và ôn tập lại những kiến thức mình đã học trên lớp và vận dụng một cách hiệu quả vào những bài tập đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

Một số bài tập trắc nghiệm về đạo hàm có đáp án

Một số bài tập trắc nghiệm về đạo hàm có đáp án giúp các bạn tổng hợp và ôn tập lại những kiến thức mình đã học trên lớp và vận dụng một cách hiệu quả vào những bài tập đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

Chương 4 giới hạn và một số câu hỏi ôn tập

Chương 4 giới hạn giúp các bạn tổng hợp và ôn tập lại những kiến thức mình đã học trên lớp và vận dụng một cách hiệu quả vào những bài tập đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công