Carot e-Learning, học trực tuyến
Hanoi
Ba Dinh
Vietnam

Tài liệu

Miễn phí

HỆ TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

HỆ TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN giúp các bạn có thể tổng hợp được kiến thức học trên lớp một cách dễ dàng, giúp các bạn có được kĩ năng giải nhanh trong các bài toán trắc nghiệm qua đó giúp các bạn hoàn thành tốt những bài tập, bài kiểm tra, bài thi ở trên lớp. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG

PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG giúp các bạn có thể tổng hợp được kiến thức học trên lớp một cách dễ dàng, giúp các bạn có được kĩ năng giải nhanh trong các bài toán trắc nghiệm qua đó giúp các bạn hoàn thành tốt những bài tập, bài kiểm tra, bài thi ở trên lớp. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

CUNG LƯỢNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC

CUNG LƯỢNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC giúp các bạn có thể tổng hợp được kiến thức học trên lớp một cách dễ dàng, giúp các bạn có được kĩ năng giải nhanh trong các bài toán trắc nghiệm qua đó giúp các bạn hoàn thành tốt những bài tập, bài kiểm tra, bài thi ở trên lớp. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

Quan hệ song song- chuyên đề hình học trong không gian

Quan hệ song song- chuyên đề hình học trong không gian giúp các bạn có thể tổng hợp được kiến thức học trên lớp một cách dễ dàng, giúp các bạn có được kĩ năng giải nhanh trong các bài toán trắc nghiệm qua đó giúp các bạn hoàn thành tốt những bài tập, bài kiểm tra, bài thi ở trên lớp. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

650 câu hỏi trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong không gian

650 câu hỏi trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong không gian giúp các bạn có thể tổng hợp được kiến thức học trên lớp một cách dễ dàng, giúp các bạn có được kĩ năng giải nhanh trong các bài toán trắc nghiệm qua đó giúp các bạn hoàn thành tốt những bài tập, bài kiểm tra, bài thi ở trên lớp. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

350 câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề hình học không gian chuyên đề thể tích

350 câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề hình học không gian giúp các bạn có thể tổng hợp được kiến thức học trên lớp một cách dễ dàng, giúp các bạn có được kĩ năng giải nhanh trong các bài toán trắc nghiệm qua đó giúp các bạn hoàn thành tốt những bài tập, bài kiểm tra, bài thi ở trên lớp. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập giải tích trong không gian

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập giải tích trong không gian giúp các em ôn tập kiến thức được học trên lớp và nâng cao kĩ năng giải toán, giúp các em có thể hoàn thành các bài tập cũng như các kì thi thật tốt
Miễn phí

Các dạng bài tập cơ bản trong hình học không gian

Các dạng bài tập cơ bản trong hình học không gian giúp các em ôn tập kiến thức được học trên lớp và nâng cao kĩ năng giải toán, giúp các em có thể hoàn thành các bài tập cũng như các kì thi thật tốt
Miễn phí

Câu hoi trắc nghiệm ôn tập toán hình học không gian

Câu hoi trắc nghiệm ôn tập toán hình học không gian giúp các em ôn tập kiến thức được học trên lớp và nâng cao kĩ năng giải toán, giúp các em có thể hoàn thành các bài tập cũng như các kì thi thật tốt
Miễn phí

Các dạng bài tập trong hình học không gian

Các dạng bài tập trong hình học không gian giúp các em ôn tập kiến thức được học trên lớp và nâng cao kĩ năng giải toán, giúp các em có thể hoàn thành các bài tập cũng như các kì thi thật tốt
Miễn phí

350 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập chuyên đề thể tích

350 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập chuyên đề thể tích giúp các em ôn tập kiến thức được học trên lớp và nâng cao kĩ năng giải toán, giúp các em có thể hoàn thành các bài tập cũng như các kì thi thật tốt
Miễn phí

Bài tập trắc nghiệm chuyên đề hình học không gian tổng hợp

Bài tập trắc nghiệm chuyên đề hình học không gian tổng hợp giúp các em ôn tập kiến thức được học trên lớp và nâng cao kĩ năng giải toán, giúp các em có thể hoàn thành các bài tập cũng như các kì thi thật tốt
Miễn phí

Bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện

Bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện giúp các em ôn tập kiến thức được học trên lớp và nâng cao kĩ năng giải toán, giúp các em có thể hoàn thành các bài tập cũng như các kì thi thật tốt
Miễn phí

Một số câu hỏi trắc nghiệm ôn tập về khối đa diện

Một số câu hỏi trắc nghiệm ôn tập về khối đa diện giúp các em ôn tập kiến thức được học trên lớp và nâng cao kĩ năng giải toán, giúp các em có thể hoàn thành các bài tập cũng như các kì thi thật tốt
Miễn phí

Đề tự luyện chuyên đề thể tích- khoảng cách -góc trong không gian

Đề tự luyện chuyên đề thể tích- khoảng cách -góc trong không gian giúp các em ôn tập kiến thức được học trên lớp và nâng cao kĩ năng giải toán, giúp các em có thể hoàn thành các bài tập cũng như các kì thi thật tốt
Miễn phí

Đề luyện tập tính thể tích trong hình học không gian

Đề luyện tập tính thể tích trong hình học không gian giúp các em ôn tập kiến thức được học trên lớp và nâng cao kĩ năng giải toán, giúp các em có thể hoàn thành các bài tập cũng như các kì thi thật tốt