Carot e-Learning, học trực tuyến
Hanoi
Ba Dinh
Vietnam

Tài liệu

Miễn phí

Tổng hợp các dạng bài tập chương 5

Tổng hợp các dạng bài tập chương 5 giúp các bạn tổng hợp kiến thức về đạo hàm, những kiến thức và kĩ năng cần thiết để áp dụng vào các bài tập và kì thi. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

Chương 5 đạo hàm: Vấn đề 3 viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị của hàm số khi tiếp tuyến đi qua điểm cho trước

Chương 5 đạo hàm: Vấn đề 3 viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị của hàm số khi tiếp tuyến đi qua điểm cho trước giúp các bạn tổng hợp và vận dụng kiến thức đã học một cách hiệu quả, nâng cao khả năng tính toán và xử lý bài tập một cách nhanh chóng, đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

Chương 5 đạo hàm: Vấn đề 2 viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị của hàm số khi biết hệ số góc của tiếp tuyến

Chương 5 đạo hàm: Vấn đề 2 viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị của hàm số khi biết hệ số góc của tiếp tuyến giúp các bạn tổng hợp và vận dụng kiến thức đã học một cách hiệu quả, nâng cao khả năng tính toán và xử lý bài tập một cách nhanh chóng, đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

CHƯƠNG V. ĐẠO HÀM. TẬP 2A. PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN

CHƯƠNG V. ĐẠO HÀM. TẬP 2A. PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN giúp các bạn tổng hợp và vận dụng kiến thức đã học một cách hiệu quả, nâng cao khả năng tính toán và xử lý bài tập một cách nhanh chóng, đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
9.000đ

TẬP 1. KHÁI NIỆM ĐẠO HÀM VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH ĐẠO HÀM

TẬP 1. KHÁI NIỆM ĐẠO HÀM VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH ĐẠO HÀM giúp các bạn tổng hợp và vận dụng kiến thức đã học một cách hiệu quả, nâng cao khả năng tính toán và xử lý bài tập một cách nhanh chóng, đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
19.000đ

570 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐẠO HÀM HAY

570 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐẠO HÀM HAY giúp các bạn tổng hợp và vận dụng kiến thức đã học một cách hiệu quả, nâng cao khả năng tính toán và xử lý bài tập một cách nhanh chóng, đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công