Carot e-Learning, học trực tuyến
Hanoi
Ba Dinh
Vietnam

Tài liệu

Miễn phí

Bài tập nâng cao chương I đại số 9 (có đáp án)

Bài tập nâng cao chương I đại số 9 (có đáp án)
Miễn phí

Các dạng bài tập về căn bậc hai

Các dạng bài tập về căn bậc hai
Miễn phí

Hệ thống bài tập về căn thức bậc 2 biến đổi căn thức bậc 2

Hệ thống bài tập về căn thức bậc 2 biến đổi căn thức bậc 2
Miễn phí

Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương « Toán lớp 9 tập 1

Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương « Toán lớp 9 tập 1
Miễn phí

Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức √A^2 = _A_ « Toán lớp 9 tập 1

Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức √A^2 = _A_ « Toán lớp 9 tập 1
Miễn phí

ôn tập căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

ôn tập căn thức bậc hai và hằng đẳng thức
Miễn phí

căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

căn thức bậc hai và hằng đẳng thức
Miễn phí

Hệ thống bài tập về căn thức bậc 2 biến đổi căn thức bậc 2

Hệ thống bài tập về căn thức bậc 2 biến đổi căn thức bậc 2
Miễn phí

BẢNG CĂN BẬC 2 CỦA CÁC SỐ 1-100 - Toán 9

BẢNG CĂN BẬC 2 CỦA CÁC SỐ 1-100 - Toán 9
5.000đ

Phương pháp mới tìm căn bậc hai và bảng căn bậc hai các số tự nhiên từ 1 đến 2500 Phần 2

Phương pháp mới tìm căn bậc hai và bảng căn bậc hai các số tự nhiên từ 1 đến 2500 Phần 2
5.000đ

Phương pháp mới tìm căn bậc hai và bảng căn bậc hai các số tự nhiên từ 1 đến 2500 Phần 1

Phương pháp mới tìm căn bậc hai và bảng căn bậc hai các số tự nhiên từ 1 đến 2500 Phần 1
Miễn phí

Chuyên đề Rút gọn các biểu thức chứa căn bậc hai và một số bài toán phụ

Chuyên đề Rút gọn các biểu thức chứa căn bậc hai và một số bài toán phụ
Miễn phí

Tài liệu Giải phương trình chứa căn bậc 3

Tài liệu Giải phương trình chứa căn bậc 3
Miễn phí

Sáng kiến kinh nghiệm giúp học sinh phát hiện và tránh sai phạm trong khi giải toán về căn bậc hai

Sáng kiến kinh nghiệm giúp học sinh phát hiện và tránh sai phạm trong khi giải toán về căn bậc hai
Miễn phí

Ôn tập tổng hợp căn bậc 2, căn bậc 3

Ôn tập tổng hợp căn bậc 2, căn bậc 3 giúp các bạn tổng hợp và vận dụng kiến thức đã học một cách hiệu quả, nâng cao khả năng tính toán và xử lý bài tập một cách nhanh chóng, đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

Đề cương ôn tập chương 1 đại số lớp 9

Đề cương ôn tập chương 1 đại số lớp 9