Carot e-Learning, học trực tuyến
Hanoi
Ba Dinh
Vietnam

Tài liệu

Miễn phí

Dấu của tam thức bậc 2

Dấu của tam thức bậc 2 giúp các bạn tổng hợp và ôn tập lại những kiến thức mình đã học trên lớp và vận dụng một cách hiệu quả vào những bài tập đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

Tổng hợp lý thuyết về bất đẳng thức và một số bài tập áp dụng

Tổng hợp lý thuyết về bất đẳng thức và một số bài tập áp dụng giúp các bạn tổng hợp và ôn tập lại những kiến thức mình đã học trên lớp và vận dụng một cách hiệu quả vào những bài tập đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

ĐẠI CƯƠNG VỀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI CƯƠNG VỀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH giúp các bạn tổng hợp và ôn tập lại những kiến thức mình đã học trên lớp và vận dụng một cách hiệu quả vào những bài tập đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công