Carot e-Learning, học trực tuyến
Hanoi
Ba Dinh
Vietnam

Tài liệu

Miễn phí

Ôn tập lý thuyết về phương trình lượng giác và một số bài tập áp dụng

Ôn tập lý thuyết về phương trình lượng giác và một số bài tập áp dụng giúp các bạn tổng hợp và ôn tập lại những kiến thức mình đã học trên lớp và vận dụng một cách hiệu quả vào những bài tập đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

Ôn tập lý thuyết về hàm số lượng giác và một số câu hỏi ôn tập

Ôn tập lý thuyết về hàm số lượng giác và một số câu hỏi ôn tập giúp các bạn tổng hợp và ôn tập lại những kiến thức mình đã học trên lớp và vận dụng một cách hiệu quả vào những bài tập đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

350 câu hỏi trắc nghiệm lượng giác

350 câu hỏi trắc nghiệm lượng giác giúp các bạn tổng hợp và ôn tập lại những kiến thức mình đã học trên lớp và vận dụng một cách hiệu quả vào những bài tập đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

Một số bài tập trắc nghiệm về đạo hàm có đáp án

Một số bài tập trắc nghiệm về đạo hàm có đáp án giúp các bạn tổng hợp và ôn tập lại những kiến thức mình đã học trên lớp và vận dụng một cách hiệu quả vào những bài tập đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

Chương 4 giới hạn và một số câu hỏi ôn tập

Chương 4 giới hạn giúp các bạn tổng hợp và ôn tập lại những kiến thức mình đã học trên lớp và vận dụng một cách hiệu quả vào những bài tập đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

Câu hỏi ôn tập chương 3-Dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân.

Câu hỏi ôn tập chương 3-Dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân giúp các bạn tổng hợp và ôn tập lại những kiến thức mình đã học trên lớp và vận dụng một cách hiệu quả vào những bài tập đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

một số câu hỏi trắc nghiệm ôn tập chương 3 chuyên đề tổ hợp xác suất- có đáp án

một số câu hỏi trắc nghiệm ôn tập chương 3- có đáp án giúp các bạn tổng hợp và ôn tập lại những kiến thức mình đã học trên lớp và vận dụng một cách hiệu quả vào những bài tập đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

Bài tập chương 3 quan hệ vuông góc có đáp án

Bài tập chương 3 quan hệ vuông góc có đáp án giúp các bạn tổng hợp và ôn tập lại những kiến thức mình đã học trên lớp và vận dụng một cách hiệu quả vào những bài tập đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

Một số câu hỏi trắc nghiệm ôn tập chương 1 có đáp án

Một số câu hỏi trắc nghiệm ôn tập chương 1 có đáp án giúp các bạn tổng hợp và ôn tập lại những kiến thức mình đã học trên lớp và vận dụng một cách hiệu quả vào những bài tập đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

CHƯƠNG II. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian- quan hệ song song có đáp án

CHƯƠNG II. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian- quan hệ song song có đáp án giúp các bạn tổng hợp và ôn tập lại những kiến thức mình đã học trên lớp và vận dụng một cách hiệu quả vào những bài tập đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

Chương 1: hàm số lượng giác

Chương 1: hàm số lượng giác giúp các bạn tổng hợp và ôn tập lại những kiến thức mình đã học trên lớp và vận dụng một cách hiệu quả vào những bài tập đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

Chương 5 Đạo hàm

Chương 5 Đạo hàm giúp các bạn tổng hợp và ôn tập lại những kiến thức mình đã học trên lớp và vận dụng một cách hiệu quả vào những bài tập đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

Chương 4 Giới hạn

Chương 4 Giới hạn giúp các bạn tổng hợp và ôn tập lại những kiến thức mình đã học trên lớp và vận dụng một cách hiệu quả vào những bài tập đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

Chương 3 quan hệ vuông góc

Chương 3 quan hệ vuông góc giúp các bạn tổng hợp và ôn tập lại những kiến thức mình đã học trên lớp và vận dụng một cách hiệu quả vào những bài tập đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

Chương 3 dãy số cấp số cộng cấp số nhân

Chương 3 dãy số cấp số cộng cấp số nhân giúp các bạn tổng hợp và ôn tập lại những kiến thức mình đã học trên lớp và vận dụng một cách hiệu quả vào những bài tập đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

Chương II: TỔ HỢP - XÁC SUẤT

Chương II: TỔ HỢP - XÁC SUẤT giúp các bạn tổng hợp và ôn tập lại những kiến thức mình đã học trên lớp và vận dụng một cách hiệu quả vào những bài tập đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công
Miễn phí

Tổng hợp các dạng bài tập chương 1: phần hình học

Tổng hợp các dạng bài tập chương 1: phần hình học giúp các bạn tổng hợp và vận dụng kiến thức đã học một cách hiệu quả, nâng cao khả năng tính toán và xử lý bài tập một cách nhanh chóng, đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công