Carot e-Learning, học trực tuyến
Hanoi
Ba Dinh
Vietnam

Tài liệu

LÝ THUYẾT SỐ PHỨC

...

LÝ THUYẾT SỐ PHỨC

Giá: 9.000đ

LÝ THUYẾT SỐ PHỨC giúp các em ôn tập kiến thức được học trên lớp và nâng cao kĩ năng giải toán, giúp các em có thể hoàn thành các bài tập cũng như các kì thi thật tốt