Carot e-Learning, học trực tuyến
Hanoi
Ba Dinh
Vietnam

Tài liệu

30 BÀI TOÁN KHÓ CỦA ĐỀ THI ĐẠI HỌC

...

30 BÀI TOÁN KHÓ CỦA ĐỀ THI ĐẠI HỌC

Giá: Miễn phí

30 BÀI TOÁN KHÓ CỦA ĐỀ THI ĐẠI HỌC giúp các bạn tổng hợp và vận dụng kiến thức đã học một cách hiệu quả, nâng cao khả năng tính toán và xử lý bài tập một cách nhanh chóng, đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra và kì thi. Chúc các bạn thành công