Carot e-Learning, học trực tuyến
Hanoi
Ba Dinh
Vietnam
Cách học giỏi Toán lớp 9

Cách học giỏi Toán lớp 9Cô Kim Anh -  Carot.vn hướng dẫn các em  LÀM SAO ĐỂ HỌC GIỎI TOÁN 9
Gần đây, Giáo Sư Carot nhận được rất rất nhiều câu hỏi của các em về làm sao học giỏi Toán 9, làm sao ôn thi vào 10 hiệu quả....Chia sẻ những băn khoăn đó với các em, Giáo Sư Carot đã nhờ cô Kim Anh ghi hình một video hướng dẫn các em học tốt Toán 9, video gồm:
- Cấu trúc đề thi Toán 9 vào 10 trên cơ sở thông kê các đề Toán gần đây.
- Các chủ đề kiến thức quan trọng có liên quan đến các đề thi.
- Định hướng trong quá trình học Toán 9
Video rất hay, hi vọng sẽ giúp các em chủ động trọng học tập để tự tin bước vào kì thi quan trọng cuối năm.
Link khóa học rất hot của cô Kim Anh:
- Toán 9 ôn thi 10: https://carot.vn/khoa-hoc/toan-lop-9-on-thi-10
- Toán 10: https://carot.vn/khoa-hoc/toan-lop-10
- Toán 9 luyện thi VIOLMPIC: https://carot.vn/khoa-luyen-thi-violympic/toan-9-luyen-thi-violympic
- Toán 8 luyện thi VIOLMPIC: https://carot.vn/khoa-luyen-thi-violympic/toan-8-luyen-thi-violympic
- Vật Lý 8 Luyện thi VIOLYMPIC: https://carot.vn/khoa-luyen-thi-violympic/vat-ly-8-luyen-thi-violympic