Carot e-Learning, học trực tuyến
Hanoi
Ba Dinh
Vietnam
Vợ chồng A Phủ - Phần 1

Vợ chồng A Phủ - Phần 1

Chuyên đề . Các tác phẩm văn học lớp 12


Truyện ngắn Vợ chồng A Phủ sáng tác năm 1952, in trong tập Truyện Tây Bắc (1953), được tặng giải Nhất – giải thưởng Hội Văn nghệ Việt Nam 1954 – 1955. Vợ chồng A Phủ là truyện ngắn đặc sắc có sức lôi cuốn, hấp dẫn thực sự bởi giá trị hiện thực và nhân đạo sâu sắc. Thông qua số phận Mị và A Phủ, nhà văn đã dựng lại quãng đời đau khổ, tối tăm của người dân miền núi và phản ánh quá trình đến với cách mạng của họ.

Đề cương khóa học

Đề cương khóa học