Carot e-Learning, học trực tuyến
Hanoi
Ba Dinh
Vietnam
Việt Bắc: Tìm hiểu tác phẩm - Phần 1

Việt Bắc: Tìm hiểu tác phẩm - Phần 1

Chuyên đề . Các tác phẩm văn học lớp 12


Bài thơ “Việt Bắc” sáng tác sau khi chiến thắng thực dân Pháp, tác giả muốn gợi lại tình quân dân thắm thiết, ân tình và sâu nặng trong cuộc kháng chiến. Bài thơ được viết theo thể đối đáp càng gợi lên sự bình dị, ấm áp và than quen đến lạ lùng. Thể lục bát của bài thơ đã tạo nên âm hưởng nhẹ nhàng, trầm bổng mà lắng sâu trong lòng người đọc. Đây chính là một sự khéo léo tạo nên thành công của bài thơ chính trị mà trữ tình, dạt dào cảm xúc này.

Thông qua 3 bài giảng, Cô Bích Hòa sẽ cùng các em cảm nhận những nét đắc sặc của bài thơ Việt Bắc.

Đề cương khóa học

Đề cương khóa học