Carot e-Learning, học trực tuyến
Hanoi
Ba Dinh
Vietnam
Ứng dụng vòng lượng giác tiết 3:  Các bài toán quãng đường, vận tốc, tốc độ, số lần qua vị trí cho trước.

Ứng dụng vòng lượng giác tiết 3: Các bài toán quãng đường, vận tốc, tốc độ, số lần qua vị trí cho trước.

Chuyên đề . Dao động điều hòa


Phương pháp vòng lượng giác để giải các dạng bài toán quãng đường, vận tốc, tốc độ, số lần qua vị trí cho trước.

Đề cương khóa học

Đề cương khóa học