Carot e-Learning, học trực tuyến
Hanoi
Ba Dinh
Vietnam
Ứng dụng tích phân - Tiết 2

Ứng dụng tích phân - Tiết 2

Chuyên đề . Kỹ thuật giải nhanh trắc nghiệm - Nguyên hàm tích phân


Các ứng dụng của tích phân vào bài toán tính diện tích hình phẳng, thể tích vật trong không gian