Carot e-Learning, học trực tuyến
Hanoi
Ba Dinh
Vietnam
Ứng dụng tích phân - Tiết 1

Ứng dụng tích phân - Tiết 1

Chuyên đề . Kỹ thuật giải nhanh bài toán trắc nghiệm nguyên hàm và tích phân


Các ứng dụng của tích phân vào bài toán tính diện tích hình phẳng, thể tích vật trong không gian

Đề cương khóa học

Đề cương khóa học