Carot e-Learning, học trực tuyến
Hanoi
Ba Dinh
Vietnam
Tuyên ngôn độc lập: Phân tích tác phẩm - Phần 1

Tuyên ngôn độc lập: Phân tích tác phẩm - Phần 1

Chuyên đề . Các tác phẩm văn học lớp 12


Trong số những tác phẩm của Bác có những kiệt tác sánh ngang với các thiên cổ hùng văn của dân tộc thì Tuyên ngôn Độc lập là tác phẩm tiêu biểu nhất. Tác phẩm có giọng văn hùng hồn thống thiết, có lí luận chặt chẽ sắc bén, có sức thuyết phục cao đối với người đọc và người nghe- Bản Tuyên ngôn Độc lập là kết quả của bao nhiêu máu đã đổ, bao nhiêu tính mệnh đã hi sinh của những con người anh hùng Việt Nam trong nhà tù, trong trại tập trung trong những hải đảo xa xôi, trên máy chém, trên chiến trường. “Bản tuyên ngôn Độc lập” là kết quả của bao nhiêu hi vong, gắng sức và tin tưởng của hơn hai mươi triệu nhân dân Việt Nam. Trong khuôn khổ bài giảng, giáo viên sẽ hướng dẫn các em phân tích chi tiết tác phẩm này.

Đề cương khóa học

Đề cương khóa học