Carot e-Learning, học trực tuyến
Hanoi
Ba Dinh
Vietnam
Sóng - Phần 2

Sóng - Phần 2

Chuyên đề . Các tác phẩm văn học lớp 12


Trong bài thơ Tự hát, Xuân Quỳnh đã viết: Em trở về với đúng nghĩa tình em Là máu thịt đời thường ai chẳng có Cũng ngừng đập khi cuộc đời không còn nữa Biết yêu anh ngay cả khi đất chết đi rồi Quả thật thơ Xuân Quỳnh chính là bản lí lịch tâm hồn của chị, tâm hồn của người đàn bà đôn hậu, chân thành, nhiều âu lo, và luôn da diết trong khát vọng hạnh phúc đời thường. “Sóng” in trong tập “Hoa dọc chiến hào”là bài thơ tiêu biểu cho hồn thơ Xuân Quỳnh

Đề cương khóa học

Đề cương khóa học