Carot e-Learning, học trực tuyến
Hanoi
Ba Dinh
Vietnam
Rừng Xà Nu - Phần 3

Rừng Xà Nu - Phần 3

Chuyên đề . Các tác phẩm văn học lớp 12


Truyện "Rừng xà nu" viết về những anh hùng ở làng Xô Man trong cuộc kháng chiến chống Mĩ. Là tác phẩm tiêu biểu cho khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn của văn học Việt Nam giai đoạn 1954-1975. Cảm hứng của nhà văn về nhân vật anh hùng gắn liền với cảm hứng về đất nước hùng vĩ mà cụ thể là hình tượng cây xà nu của Tây Nguyên.

Đề cương khóa học

Đề cương khóa học