Carot e-Learning, học trực tuyến
Hanoi
Ba Dinh
Vietnam
Phép tịnh tiến Tiết 1

Phép tịnh tiến Tiết 1

Chuyên đề . Phép dời hình và phép đồng dạng