Carot e-Learning, học trực tuyến
Hanoi
Ba Dinh
Vietnam
Phép đồng dạng

Phép đồng dạng

Chuyên đề . Phép dời hình và phép đồng dạng