Carot e-Learning, học trực tuyến
Hanoi
Ba Dinh
Vietnam
Nhôm

Nhôm

Chuyên đề . Kiềm - Kiềm thổ - Nhôm


Ví trí, cấu tạo, tính chất vật lý và tính chất hóa học của Nhôm

Đề cương khóa học

Đề cương khóa học