Carot e-Learning, học trực tuyến
Hanoi
Ba Dinh
Vietnam
Mặt phẳng trong không gian - Tiết 3

Mặt phẳng trong không gian - Tiết 3

Chuyên đề . Kiến thức tự luận phương pháp tọa độ trong không gian


Trong bài giảng sẽ trình bày các dạng toán thường gặp và cách giải quyết đối với bài toán mặt phẳng trong không gian.

Đề cương khóa học

Đề cương khóa học