Carot e-Learning, học trực tuyến
Hanoi
Ba Dinh
Vietnam
Mặt cầu - Tiết 1

Mặt cầu - Tiết 1

Chuyên đề . Kiến thức tự luận phương pháp tọa độ trong không gian


Trong bài giảng sẽ trình bày các dạng toán thường gặp và cách giải quyết đối với bài toán mặt cầu

Đề cương khóa học

Đề cương khóa học