Carot e-Learning, học trực tuyến
Hanoi
Ba Dinh
Vietnam
Lý thuyết Peptit Protein - Tiết 2

Lý thuyết Peptit Protein - Tiết 2

Chuyên đề . Amin Aminoaxit Peptit


Định nghĩa, cấu tạo, danh pháp, tính chất vật lý và tính chất hóa học của Peptit Protein

Đề cương khóa học

Đề cương khóa học