Carot e-Learning, học trực tuyến
Hanoi
Ba Dinh
Vietnam
Lý thuyết este - Tiết 1

Lý thuyết este - Tiết 1

Chuyên đề . Este - Lipit


Khái niệm cơ bản, công thức, tính chất vật lý và hóa học của Este

Đề cương khóa học

Đề cương khóa học