Carot e-Learning, học trực tuyến
Hanoi
Ba Dinh
Vietnam
Lý thuyết cơ bản về phương pháp tọa độ trong không gian - Tiết 3

Lý thuyết cơ bản về phương pháp tọa độ trong không gian - Tiết 3

Chuyên đề . Kiến thức tự luận phương pháp tọa độ trong không gian


Hệ thống bài giảng gồm 6 tiết, trang bị rất kỹ cho các em lý thuyết cơ bản về hệ tọa độ, vectơ và các phép toán. Bên cạnh đó hệ thống bài giảng còn trình bày rất chi tiết các khái niệm đường thẳng, mặt phẳng và mặt cầu trong không gian

Đề cương khóa học

Đề cương khóa học