Carot e-Learning, học trực tuyến
Hanoi
Ba Dinh
Vietnam
Lý thuyết Aminoaxit - Tiết 1

Lý thuyết Aminoaxit - Tiết 1

Chuyên đề . Amin Aminoaxit Peptit


Định nghĩa, cấu tạo, danh pháp, tính chất vật lý và tính chất hóa học của Aminoaxit

Đề cương khóa học

Đề cương khóa học