Carot e-Learning, học trực tuyến
Hanoi
Ba Dinh
Vietnam
Biến đổi đơn giản căn thức bậc hai - Tiết 3

Biến đổi đơn giản căn thức bậc hai - Tiết 3

Chuyên đề . Lý thuyết và các dạng toán về căn bậc hai- căn bậc ba


Biến đổi đơn giản căn thức bậc hai. Bài toán về  biểu thức liên hợp, tính giá trị nhỏ nhất, lớn nhất của tổng 2 căn thức.

Đề cương khóa học

Đề cương khóa học