Carot e-Learning, học trực tuyến
Hanoi
Ba Dinh
Vietnam
Biến đổi đơn giản căn thức bậc hai - Tiết 1

Biến đổi đơn giản căn thức bậc hai - Tiết 1

Chuyên đề . Lý thuyết và các dạng toán về căn bậc hai- căn bậc ba


Biến đổi đơn giản căn thức bậc hai. Bài toán về rút gọn biểu thức và trục căn thức ở mẫu.

Đề cương khóa học

Đề cương khóa học